Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Systém kvality Současný stav ve společnosti

Současný stav ve společnosti

ISO 9001 definuje jednotlivé oblasti firemních činností, které je nutno přizpůsobit požadavkům normy. Zavedení systému řízení jakosti tedy vyžaduje značné zásahy do chodu firmy, organizace práce a činnosti jednotlivých pracovníků. Certifikaci totiž podléhá celá firma, nikoliv pouze její produkt (na rozdíl např. od značky Czech made).

Základním dokumentem popisujícím procesy a činnosti firmy je příručka jakosti (Quality Manual). Tento dokument obsahuje normou definované kapitoly, které popisují postupy systému jakosti. Obsahuje také popis struktury dokumentace, která se v systému řízení jakosti používá. Je základním dokumentem pro budování a udržování systému řízení jakosti ve firmě SoftDeC a je dokumentem veřejným.

Součástí systému řízení jakosti jsou procedury definující způsob řízení dokumentace, řízení toků a návaznosti dokladů mezi jednotlivými odděleními firmy.
Systém jakosti dále také definuje odpovědnost jednotlivých pracovníků firmy.

Základním krokem je tedy zavedení systému jakosti a jeho dokumentace v souladu s normou ISO 9001. Má-li firma vytvořen a zaveden systém jakosti včetně požadované dokumentace, který je v souladu s normou ISO 9001, může podstoupit závěrečný audit s cílem získat certifikaci.

Audit firmy SoftDeC byl proveden mezinárodně akreditovanou firmou LLOYD´S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Audit se uděluje na časově omezenou dobu , po jejímž uplynutí je provedeno přezkoušení – kontrolní audit.

19. 9. 2005 proběhl ve společnosti SoftDeC kontrolní audit ISO 9001:2000. Z výsledků auditu vyplývá, že systém managementu jakosti je ve společnosti zaveden na velmi dobré úrovni a je kontinuálně zlepšován. V průběhu kontrolní návštěvy nebyly konstatovány žádné systémové neshody, resp. požadavky na zlepšení. Organizace SoftDeC je i pro následující období oprávněna používat certifikát managementu jakosti dle ISO 9001:2000. Audit byl proveden firmou LRQA.

8. 6. 2004 proběhl ve společnosti SoftDeC kontrolní audit ISO 9001:2000. Z výsledků auditu vyplývá, že systém managementu jakosti je ve společnosti zaveden na velmi dobré úrovni a je kontinuálně zlepšován. Organizace SoftDeC je i pro následující období oprávněna používat certifikát managementu jakosti dle ISO 9001:2000. Audit byl proveden firmou LRQA.

ISO 9001:2000

22. 11. 2002 proběhl ve společnosti SoftDeC certifikační audit. Pracovníci firmycertifikát logo Lloyd's Register Quality Assurance vydali osvědčení, že systém managementu jakosti ve společnosti SoftDeC byl schválen společností LRQA podle standardu ISO 9001:2000. Rozsah platnosti certifikátu je stanoven na Vývoj, inplementace a servis software.

Akce dokumentů
google-site-verification: google6ab3a2cb256faf92.html