Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Systém kvality ISO 9001:2000

ISO 9001:2000

ISO je zkratka Mezinárodní organizace pro standardizaci (International Organization for Standardization). Tato organizace je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Tvorba mezinárodních norem je obvykle prováděna technickými komisemi ISO. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Ke schválení je třeba souhlas alespoň 75% z hlasujících členů. Z mezinárodních norem pak vychází normy evropské a z těchto normy národní. Tyto jsou obvykle textově shodné nebo s drobnými úpravami.

Můžeme se tedy setkat s označeními:

ISO 9001

mezinárodní norma

EN ISO 9001

evropská norma vycházející z ISO 9001

ČSN EN ISO 9001 

česká národní norma vycházející z evropské normy


Certifikace ISO 9001 poskytuje našim zákazníkům garanci, že firma SoftDeC používá systém řízení jakosti odpovídající mezinárodním standardům. Firma certifikovaná podle normy ISO 9001 používá takové pracovní postupy, systémy evidence a systémy organizace, které podporují udržování a zvyšování kvality produkce firmy a pomáhají tak uspokojovat požadavky klientů.

Certifikace podle norem ISO je často vyžadována zahraničními odběrateli a je dobrou známkou kvality a úrovně obchodního partnera.

Zákazníci společnosti SoftDeC se mohou spolehnout, že za vývojem jejich software stojí silná a dobře organizovaná firma, jejíž prvotní snahou bude vždy uspokojení jejich požadavků a kvalitní dodávka software i ostatních doprovodných služeb.

Akce dokumentů
google-site-verification: google6ab3a2cb256faf92.html