Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Služby Procesní řízení organizace dle ITIL

Procesní řízení organizace dle ITIL

Našim zákazníkům nabízíme službu konzultace a implementace základních IT procesů dle standardu ITIL pro procesní řízení organizace.

thumb-ITIL

Information Technology Infrastructure Library aneb ITIL (ITIL: oficiální stránky ENG, Wikipedia: ITIL ENG/CZ) jako sada publikací shrnujících nejlepší praktiky a doporučení v oblasti správy IT služeb v dnešní době představuje nejrozšířenější nástroj používaný v procesně řízených organizacích.

Základní charakteristické rysy ITIL:

 • Procesní řízení

  ITIL přináší moderní, procesně orientovaný přístup k řízení IT služeb (na rozdíl od tradičního funkčně-liniového řízení). Proces je logický sled činností transformujících nějaký vstup na nějaký výstup, přičemž plnění jednotlivých činností v procesu je zajišťováno rolemi s jasně definovanými odpovědnostmi. Celý proces je řízen, monitorován, měřen, vyhodnocován a neustále vylepšován, což je odpovědností vlastníka procesu.
 • Zákaznicky orientovaný přístup

  Tento rys vyplývá přímo ze samotné podstaty ITSM (IT Service Management); všechny procesy se navrhují s ohledem na potřeby zákazníka, tzn. každá aktivita, každý úkon v každém procesu musí přinášet nějakou přidanou hodnotu pro zákazníka - pokud ne, pak je taková činnost nadbytečná
 • Jednoznačná terminologie

  Jednoznačná terminologie je někdy málo doceňovanou nebo úplně opomíjenou charakteristikou ITIL, ale jen do té doby, než budeme poprvé v praxi řešit nedorozumění plynoucí z toho, že někdo používá stejný termín v jiném významu, než očekáváme.
 • Nezávislost na platformě

  Rámec ITSM procesů podle ITIL je nezávislý na jakékoliv platformě. Dokonce je možné ITIL použít i pro navržení procesů (úplně mimo oblast ICT - Information and Communication Technology) v jakékoliv procesně orientované firmě.
 • Public Domain

  Knihovna je volně dostupná, což znamená, že každý si může knihy ITIL koupit a procesy ITSM podle ITIL ve svém podniku implementovat, aniž by musel platit jakékoliv další licenční poplatky. Tato skutečnost mj. přispěla k rychlému celosvětovému rozšíření ITIL.

 


Co přinese zavedení ITIL naší firmě/organizaci ?

 • Nastavení ICT strategie podle strategie podnikání, resp. působení.
 • Dodržování obchodních požadavků a požadavků uživatelů.
 • Úspěšné vyrovnávání se s přicházejícími změnami.
 • Vyrovnané jednání s ostatním managementem.
 • Řízení nákladů, rozpočtu a zdrojů.
 • Udržování kroku s vývojem technologií.
 • Snadnější přijímání ICT pracovníků a snížení fluktuace.
 • Řízení času a zdrojů.
 • Řízení infrastruktury.
 • Udržování znalostí a dovedností.

(zdroj: Art of Technology)

 

Poradenské firmy uvádějí obvykle jako "TOP FIVE" přínosů implementace ITIL:

 • Úspora nákladů na provoz IT služeb.
 • Lepší kvalita a spolehlivost IT služeb (= spokojenější zákazníci).
 • Lepší využívání drahých ICT zdrojů.
 • Menší počet výpadků ICT systémů.
 • Vyšší úroveň komunikace (= lepší porozumění) mezi pracovníky úseků ICT a zákazníky / uživateli.


Konzultace a implementace IT procesů dle ITIL

Nabízená konzultační služba zahrnuje zpracování či případně vyhodnocení existujících procesů a služeb organizace a to interních i externích. Cílem je zavedení či upravení procesů a služeb dle procesního členění v ITIL a implementace SLM (Service Level Management) včetně definice potřebných SLA (Service Level Agreement).

Součástí nabízené služby může být i implementace a případná customizace SW nástroje společnosti Tech Inventions Limited: easyCMDB, jehož jsme výhradním distributorem pro ČR. Viz nabízený Produkt:

Produkt easyCMDB


 

Pracovníci společnosti SoftDeC jsou vyškoleni a certifikováni ITIL Foundation.

Akce dokumentů
google-site-verification: google6ab3a2cb256faf92.html